ข่าวอุตสาหกรรม

  • ใบรับรองการขึ้นทะเบียนอย.ทั้งหมดไม่เป็นทางการ

    องค์การอาหารและยาได้ออกประกาศเรื่อง "การลงทะเบียนและรายการอุปกรณ์" บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน โดยเน้นว่า: องค์การอาหารและยาไม่ได้ออกใบรับรองการลงทะเบียนให้กับสถานประกอบการเครื่องมือแพทย์อย.ไม่รับรองข้อมูลการขึ้นทะเบียนและลงรายการสำหรับบริษัทที่มี ...
    อ่านเพิ่มเติม