ทัวร์โรงงาน

ในเดือนมิถุนายน 2554,Meckel ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในฐานะผู้ผลิตโคมไฟไร้เงาในมณฑลเจียงซี บริษัทตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงหนานชาง ครอบคลุมพื้นที่ 3000 ตารางเมตร มีพนักงานมากกว่า 50 คนโรงงานมีอุปกรณ์ครบครันและเป็นอุตสาหกรรมขั้นสูง